Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas - reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato šiluminės energijos suvartojimas, pastatas priskiriamas energinio naudingumo klasei (A++, A+, A, B, C, D, E, F, G) ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas. 

A++ klasė laikoma aukščiausia, nurodo energijos beveik nenaudojantį pastatą, G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą.

Pastatų energinis sertifikavimas privalomas

Statant, parduodant ar išnuomojant pastatus. Pastato statytojas (užsakovas) ar savininkas pirkėjui ar nuomininkui privalo pateikti pastato energinio naudingumo sertifikatą, kurio galiojimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 10 metų. Šio punkto nuostatos taikomos ir parduodant ar išnuomojant pastato dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas); šiuo atveju pastato dalies energinio naudingumo sertifikatas (pasas) gali būti išduodamas vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema sertifikatu arba tokio paties buto tame pačiame daugiabučiame pastate sertifikatu; naujai statomiems pastatams sertifikavimas turi būti atliktas prieš pripažįstant pastatą tinkamu naudoti.

Didesniems kaip 500 kvadratinių metrų (nuo 2015 m. liepos 9 d. – didesniems kaip 250 kvadratinių metrų) naudingojo vidaus patalpų ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Šiuose pastatuose gerai matomoje vietoje turi būti iškabintas žmonėms gerai įžiūrimas ne senesnis kaip 10 metų pastato energinio naudingumo sertifikatas. Jei pripažįstama tinkama naudoti naujai statomo ar kapitaliai renovuojamo pastato dalis, kuri gali būti naudojama neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta, šios pastato dalies sertifikavimas privalomas;.

Pagal STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ nurodo:

 • Naujai pastatytų pastatų po 2006 m. sausio 4 d. energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C.

 • Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti išduotas, o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, po 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B.

 • Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį išduotas, o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, po 2016 m. lapkričio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A.

 • Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį išduotas, o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, po 2018 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A+.

 • Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį išduotas, o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, po 2021 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A++.

Rekonstruojami, atnaujinami (modernizuojami) ar remontuojami pastatai turi atitikti tokius energinio naudingumo reikalavimus:

 • pastatai, kuriems leidimas rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) ar remontuoti statinį  išduotas  iki 2014 m. sausio 1 d., o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti iki 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip D;

 • pastatai, kuriems leidimas rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) ar remontuoti statinį  išduotas  po 2014 m. sausio 1 d., o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C;

Pastatų energinio naudingumo sertifikatas neprivalomas

 • pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų jų būdingos savybės ar išvaizda;

 • maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams;

 • laikiniesiems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus;

 • nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties ir žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams;

 • atskirai stovintiems pastatams, kurių bendras naudingasis vidaus patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų;

 • poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus;

 • nešildomiems pastatams;

 • avarinės būklės pastatams, kurių atnaujinimas atsižvelgus į sąnaudas, skaičiuojant per apytikrį avarinės būklės pastatų ekonominio gyvavimo ciklą, būtų nenaudingas.

Pastato energinio naudingumo sertifikavimo eiga

 • Užsakovas pateikia prašymą sertifikuoti pastatą;

 • Sutarties pasirašymas;

 • Užsakovo pateiktų dokumentų patikrinimas (pastato projektas (techninis ar darbo), kadastrinių matavimų byla ir t.t.);

 • Pastato apžiūra;

 • Duomenų apie pastato būklę surinkimas ir pateikimas suderinimui su Užsakovu;

 • Energinio naudingumo skaičiavimas;

 • Sertifikato pateikimas Užsakovui:

 • Sertifikato registravimas Statybos produkcijos ir sertifikavimo centre (www.spsc.lt).

Dėl prašymo formos ir išsamesnės informacijos apie pastatų energinio naudingumo sertifikavimą prašome užpildyti žemiau esančią formą arba kreiptis tiesiogiai telefonu +370 685 00960

Dėkojame, kad domitės mūsų paslaugomis. Artimiausiu metu su Jumis susisieksime.