Pramonės įmonių technologinių procesų energijos vartojimo auditas

Daugeliui įmonių šiandien yra būtinybė taupyti energiją, norint išlikti konkurencingais brangstant energijos resursams.

 

Energijos vartojimo efektyvumas apima įvairių rūšių energijos resursų tausojimą, t.y. tikslas – sunaudoti kuo mažiau energijos resursų, nemažinant įmonės gamybinių pajėgumų arba net padidinti gamybos našumą ir efektyvumą.

 

Eauditas specialistai atlieka energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose, pastatuose ir transporte auditus ES finansinėms priemonėms „Auditas pramonei LT“, „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

Audito atlikimo pramonės įmonių technologiniuose procesuose ir įrenginiuose etapai yra sekantys:

 • Įmonę apibūdinančių įvesties duomenų surinkimas;

 • Technologinio proceso srauto diagramos sudarymas;

 • Energetinių parametrų matavimai;

 • Technologinio proceso įrenginių našumo nustatymas;

 • Energijos ir vandens sąnaudų balansų sudarymas;

 • Žaliavų masės balanso sudarymas;

 • Technologinių energetinių inžinerinių sistemų energijos ir vandens sąnaudų analizė;

 • Energijos ir vandens sąnaudų ir išlaidų analizė;

 • Energijos ir vandens taupymo priemonių ekonominio efektyvumo įvertinimas;

 • Energijos ir vandens taupymo galimybės ir rekomendacijos;

 • Audito ataskaita.

 

2014-2020 metų ES paramos laikotarpiu planuojama teikti pramonės įmonėms paramą energijos vartojimo efektyvumo didinimui, tame tarpe ir energetinių auditų išlaidoms padengti.

 

Jei Jums reikalingos konsultacijos dėl pramonės įmonių technologinių procesų energijos vartojimo auditų kreipkitės tel.: (+370) 685 00960, el.p.: info@eauditas.lt