Energinio naudingumo projektavimas

Energinio efektyvumo reikalavimai didėja labai sparčiai. Jau nuo 2021.01.01 visi nauji pastatai turės būti projektuojami A++ energinio efektyvumo klasės. Ypač svarbu prieš statant pastatą jau statinio projektavimo stadijoje susiprojektuoti pastato energinį efektyvumą. Dažna problema su kuria susiduria statytojas pasistatęs pastatą - tai pastato sertifikavimas ir reikiamos klasės pasiekimas. Neatlikus projektinių energinio efektyvumo skaičiavimų nėra garantijos, kad pastatas atitiks norimą klasę ir pastatą bus galima priduoti statybos inspekcijoje. Tikslus atitvarų varžų suprojektavimas nėra pakankama priemonė norimai klasei pasiekti. Pastato energinį efektyvumą įtakoja daug veiksnių: langų orientacija ir dydžiai, šildymo, vėdinimo, karšto vandens ruošimo sistemų efektyvumas, pastato masyvumas, sandarumas, šalčio tilteliai ir kt.

Atliekame A, A+, A++ pastatų energinio naudingumo projektavimą, optimizavimą, šiluminių tiltelių skaičiavimą, pateikiame techninius sprendimus kaip užsandarinti, apšiltinti atitvaras, kad pastatas atitiktų norimą pasiekti energinio naudingumo klasę. 

 

Norint kokybiškai pastatyti A, A+ ar A++ energinio naudingumo klasės namą, būtinas projekto energinio naudingumo įvertinimas, kuriame turi būti:

  • atitvarų (stogas, sienos, langai, durys, stoglangiai ir kt.) charakteristikų vertinimas;

  • sumodeliuoti inžinerinės įrangos (šilumos šaltinis, rekuperatorius, vėdinimo įranga) parametrai;

  • apskaičiuoti ir įvertinti šilumos tilteliai (šalčio tilteliai).

 

Nepriklausomas ekspertas atliks jūsų projekto energinio naudingumo vertinimą, pasiūlys kaip optimaliai apšiltinti atitvaras, kokį šilumos šaltinį, vėdinimo variantą pasirinkti, pateiks atsakymus ar reikalingas kondicionavimas ir galėsite būti ramūs dėl būsimo namo atitikimo pasirinktai energinio naudingumo klasei. Kreipkitės tel.: (+370) 685 00960, el.p.: info@eauditas.lt