Pastatų energijos vartojimo auditai

Pagrindinis energetinio audito tikslas – įvertinti dabartinę pastato būklę ir atsižvelgiant į tai, parinkti tinkamas renovacijos priemones, kurios leistų sumažinti ne tik energetines sąnaudas, bet pagerintų komfortines ir higienos sąlygas bei padidintų pastato ir/ar atskirų jo atitvarų/dalių ilgaamžiškumą.

 

Energetinio audito ataskaitoje pateikiamos kiekvienos pasiūlytos diegti energijos taupymo priemonės svarbiausios charakteristikos, jos įgyvendinimo apimtys, reikalingos investicijos, galimi sutaupymai bei taupymo priemonių gyvavimo laikas. Siekiant įvertinti energijos taupymo priemonių ar jų grupių įdiegimo reikalingumą ir ekonominį efektyvumą, yra nustatyti svarbiausi energetinio ir ekonominio efektyvumo rodikliai.

 

Energetinio audito atlikimą pastatuose sudaro šie etapai:

  • objektą apibūdinančių įvesties duomenų surinkimas;

  • energetinių parametrų matavimai;

  • energijos, šalto vandens sąnaudų ir išlaidų techninė analizė, energijos ir šalto vandens sąnaudų balansų sudarymas;

  • šilumos energijos faktinių sąnaudų patalpų šildymui perskaičiavimas norminiam šildymo sezonui;

  • energijos ir šalto vandens taupymo priemonių parinkimas ir galimų sutaupymų nustatymas;

  • pastato šilumos energijos sąnaudų balanso sudarymas;

  • energijos ir šalto vandens taupymo priemonių ekonominio efektyvumo įvertinimas;

  • audito ataskaitos parengimas.

Kada atliekami energetiniai pastatų auditai?

Energetinis auditas  yra rengiamas renovuojant pastatą ir siekiant gauti finansinę paramą iš Valstybinių ar Europos sąjungos fondų. Auditai atliekami gyvenamiesiems bei viešiesiems pastatams. Taip pat, pastato energijos vartojimo auditai atliekami pačiam užsakovui siekiant sužinoti pastato techninę bei inžinerinių sistemų būklę, bei įgyvendinti efektyviausias energiją taupančias priemones, nesiekiant gauti finansavimo iš valstybės ar ES

Jei Jums reikalingos konsultacijos dėl pastatų energijos vartojimo auditų kreipkitės tel.: (+370) 685 00960, el.p.: info@eauditas.lt