Daugiabučių namų renovacijos investiciniai projektai

Investicinis planas – tai dokumentas, kuriame detaliai įvertinamas namas: jo energinis efektyvumas, šildymo ir kitų inžinerinių sistemų, stogo, sienų, fasadų būklė. Investiciniame plane taip pat pateikiami galimi renovacijos variantai ir konkrečių atnaujinimų pasiūlymai: koks turėtų būti šildymas, ar reikia keisti / remontuoti stogą, kaip šiltinti ir atnaujinti fasadą.

 

Parengtas investicinis planas tvirtinamas ne mažiau kaip 55 proc. namo gyventojų balsų ir kartu su energinio naudingumo sertifikatu pateikiamas Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) vertinimui. 

 

Investicinis planas yra sudedamoji daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto dalių, kurį sudaro:

  • pastato energinio naudingumo sertifikatas, parengtas ir išduotas prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą;

  • investicinis planas;

  • statinio projektas (projektai);

  • pastato energinio naudingumo sertifikatas parengtas ir išduotas po daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo.